API - informacje dla webmasterów

Jeżeli państwo chce kontrolować Lime Talk automatycznie, bez używania Lime Talkt zony klientskiej, państwo może korzystać z Lime Talk API funkcji:

Ustawianie pozycji widżetu

limetalk.api.setPosition('left'); 
limetalk.api.setPosition('right');

Ustawianie widżetu (rozszerzanie, zmniejszanie, zmiany kolorów)

limetalk.api.chatbox.show();
limetalk.api.chatbox.hide();
limetalk.api.chatbox.setColor('#000000');

Ustawianie bańki (rozszerzanie, zmniejszanie, zmiany kolorów)

limetalk.api.bubble.show();
limetalk.api.bubble.hide();
limetalk.api.bubble.setColor('#000000');

Ustawianie imienia i e-mailu gościa

limetalk.api.visitor.setDefaults('Name', 'name@email.domain');

Jeżeli państwo chce zrobić którejkolwiek z powyżej wspomnianych komand jeszcze niż widżet jest naładowany, państwo musi te komendy zawinąć z następującymi funkcjami:

limetalk.ready(function() { });

Na przykład:

limetalk.ready(function() { limetalk.api.setPosition('left'); });